Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Κούλη Αλέπη, Ποιήματα (1931-1968)», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 167-169 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 34-36