Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Βύρων Αντωνιάδης, Ώρα μηδέν, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 167-169 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 38-39