Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Μπαρούχ Σιμπή, Η φλεγόμενη βάτος, μελέτη», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 167-169 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 33-34