Είστε εδώ

Σιγούρου Άντζη, «Τρία ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 438-440 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1991), σ. 128