Είστε εδώ

Ντάλιας Χρήστος, «Το εγώ», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 438-440 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1991), σ. 110