Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Συνοικέσιο», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 1 (Μάρτιος 1955), σ. 29-31