Είστε εδώ

Πωγωνίτης Άνθος, «Πρωτόλι», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 1 (Μάρτιος 1955), σ. 31