Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Ένα γράμμα ενταύθα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 1 (Μάρτιος 1955), σ. 27-29