Είστε εδώ

Καλογεράς Βασίλειος Α., «Τα βιβλία. Ιω. Κακριδή Το μεταφραστικό πρόβλημα», Μορφές, τχ. 2 (Απρίλιος 1936), σ. 67-68