Είστε εδώ

Φιστέρης Γιώργος, «Ομίχλη», Μορφές, τχ. 2 (Απρίλιος 1936), σ. 66