Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Τα βιβλία. Ρούλας Βαρελλά-Δημητριάδου Το αγγλικό θέατρο», Μορφές, τχ. 2 (Απρίλιος 1936), σ. 68-69