Είστε εδώ

Σινόπουλος Τάκης, «Τα βιβλία. Κρίτωνος Αθανασούλη: Η επίσκεψη του Αγγέλου», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 16 (Ιούλιος-Αύγουστος 1961), σ. 149-151