Είστε εδώ

Σινόπουλος Τάκης, «Τα βιβλία. Αυρήλιου Ευστρατιάδη: Άστυ άστρων», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 16 (Ιούλιος-Αύγουστος 1961), σ. 148-149