Είστε εδώ

Σινόπουλος Τάκης, «Τα βιβλία. Γ.Ξ. Στογιαννίδη: Το ξύλινο πουλί», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 16 (Ιούλιος-Αύγουστος 1961), σ. 151-152