Είστε εδώ

Σινόπουλος Τάκης, «Τα βιβλία. Μ.Γ. Μερακλή: Η ποίησή μας, ο διχασμός, το μεταίχμιο», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 7-8 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1960), σ. 73-75