Είστε εδώ

Σινόπουλος Τάκης, «Τα βιβλία. Ντίνου Χριστιανόπουλου: Ανυπεράσπιστος καημός», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 7-8 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1960), σ. 75-76