Είστε εδώ

Μουλλάς Παναγιώτης, «Τα βιβλία. Κοσμά Πολίτη: Η Κορομηλιά», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 7-8 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1960), σ. 69-73