Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 2005, τεύχος 121

«Περιεχόμενα», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 321

Αναγνωστάκης Μανόλης, «Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: 13.12.43», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 323-324

Αναγνωστάκης Μανόλης, «Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Αναζήτηση», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 324

Αναγνωστάκης Μανόλης, «Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: ΙΙΙ», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 324-325

Αναγνωστάκης Μανόλης, «Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Επίγνωση», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 325

Αναγνωστάκης Μανόλης, «Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Το πρωί…», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 326

Αναγνωστάκης Μανόλης, «Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Επίλογος», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 326

Αναγνωστάκης Μανόλης, «Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Κάθε πρωί…», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 326-327

Αναγνωστάκης Μανόλης, «Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Αντί να φωνασκώ…», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 327

Αναγνωστάκης Μανόλης, «Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Το έγκλημα έγινε…», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 328

Αναγνωστάκης Μανόλης, «Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Στο παιδί μου…», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 328

Αναγνωστάκης Μανόλης, «Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: If…», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 328-329

Αναγνωστάκης Μανόλης, «Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Από Το Περιθώριο '68-'69, Αθήνα, Νεφέλη 2000 (α΄ έκδ. 1979), σ. 24, 35, 36», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 329-330

Αναγνωστάκης Μανόλης, «Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Από το Υ.Γ., Αθήνα, Νεφέλη 1992 (α΄ έκδ. 1983), σ. 7, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 29, 33, 36», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 330-331

Αναγνωστάκης Μανόλης, «Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Μίμηση», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 331-332

Αναγνωστάκης Μανόλης, «Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Τ' αγγελούδια στην εξοχή», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 332-333

Αναγνωστάκης Μανόλης, «Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Romantica», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 333

Αναγνωστάκης Μανόλης, «Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Femina Æterna», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 334

«[Πορτρέτο του Μ. Αναγνωστάκη] Οκτώβριος 1967», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 334

Αναγνωστάκης Μανόλης, «Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Χάρης 1944», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 335-336

Αναγνωστάκης Μανόλης, «Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Επιτύμβιον», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 336

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Μανόλης Αναγνωστάκης», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 337-340

«[Ο Μ. Αναγνωστάκης] παρακολουθώντας διάλεξη για την ποίησή του», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 340

Μουλλάς Παναγιώτης, «Για τον Μανόλη Αναγνωστάκη επίτιμο διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 341-354

«[Πορτρέτο του Μ. Αναγνωστάκη]», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 354

Αμπατζοπούλου Φραγκίσκη, «Γύρω από το ΥΓ. Μια μαρτυρία και μια απόπειρα ανάγνωσης», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 355-361

«[Βιβλία για την ελληνική αρχαιότητα από τις εκδόσεις Μαλλιάρης Παιδεία]», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 362

Κοκόλης Ξενοφών Α., «Η ποιητική Χριστολογία του Μανόλη Αναγνωστάκη», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 363-368

Αναγνωστάκης Μανόλης, «Αφιέρωση», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 368

Φραντζή Άντεια, «Τα ανένταχτα του Μανόλη Αναγνωστάκη. Προϋποθέσεις, ιστορικά συμφραζόμενα και ένταξή τους στο σύνολο του έργου», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 369-391

«Πρακτορευόμενες εκδόσεις Μίλητος», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 392

Αποστολίδου Βενετία, «Πώς μελετούμε τον κριτικό Αναγνωστάκη; Η κριτική ως πολιτισμική πρακτική», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 393-398

Μάρκογλου Πρόδρομος Χ., «Μανόλης Αναγνωστάκης Τα Ποιήματα 1941-1971. Σημειώσεις ενός αναγνώστη», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 399-405

Αναγνωστάκης Μανόλης, «[Το θέμα είναι τώρα τι λες]», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 405

«[Πρακτορευόμενες εκδόσεις Μίλητος.] Αποκλειστική διάθεση: Μαλλιάρης-Παιδεία», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 406

Αναγνωστάκης Μανόλης, «[Αν επιζήσω της μάχης θ' αφήσω τα γένια]», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 413

«Ο Μ. Αναγνωστάκης με τη Δέσπω Διαμαντίδου και τη σύζυγό του Νόρα Αναγνωστάκη», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 414

«Στο σπίτι του [Μ. Αναγνωστάκη], στην Κ. Πεύκη, με τον Νάσο Βαγενά», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 414

Μαρωνίτης Δημήτρης Ν., «Πολιτική και ποίηση», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 415-416

«[Ο Μ. Αναγνωστάκης] με τον Μίκη Θεοδωράκη», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 417

«[Ο Μ. Αναγνωστάκης] με το γιο του», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 417

«[Ο Μ. Αναγνωστάκης] στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης με τον Λεωνίδα Κύρκο», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 417

«Σειρά: Επιστημονικά λεξικά. Εκδόσεις Μαλλιάρης Παιδεία», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 418

Λαχάς Κώστας, «Εις οσμήν ευωδίας πνευματικής», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 419-420

«[Ο Μ. Αναγνωστάκης] με το γιο του Ανέστη στη Θεσσαλονίκη», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 420

«[Ο Μ. Αναγνωστάκης] με τον Παρτσαλίδη στη Μαδρίτη», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 420