Είστε εδώ

«[Πορτρέτο του Μ. Αναγνωστάκη] Οκτώβριος 1967», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 334