Είστε εδώ

Μαρωνίτης Δημήτρης Ν., «Πολιτική και ποίηση», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 415-416