Είστε εδώ

«[Ο Μ. Αναγνωστάκης] στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης με τον Λεωνίδα Κύρκο», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 417