Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέματα λογοτεχνίας και διδασκαλία λογοτεχνικών κειμένων. Αφιέρωμα. [Εισαγωγικό σημείωμα]», Φιλόλογος, τχ. 89 (Φθινόπωρο 1997), σ. 262