Είστε εδώ

Εργοβιογραφικό-εισαγωγικό σημείωμα

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Albin Lesky: Η φιλοσοφία της ύπαρξης στο τέλος της αρχαϊκής εποχής. [Εισαγωγικό σημείωμα] Φιλόλογος 3 101 1965
George Orwell: Η αγγλική γλώσσα και η πολιτική Φιλόλογος 75 37-38 1994
J.S. Mill: Αυτοβιογραφία (Αποσπάσματα). Προλογικά Φιλόλογος 58 261-262 1989
Jacqueline de Romilly: Μαγικά αντικείμενα στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια. [Εισαγωγικό σημείωμα] Φιλόλογος 36 74 1984
M. Willcock: Αναζητώντας τον ποιητή Όμηρο. [Εισαγωγικό σημείωμα] Φιλόλογος 73 171 1993
M.I. Finley: Κρίση στα κλασικά γράμματα. [Εισαγωγικό σημείωμα] Φιλόλογος 4 157 1965
M.I. Finley: Κρίση στα κλασικά γράμματα. [Εισαγωγικό σημείωμα] Φιλόλογος 85 235 1996
M.M. Willcock: Οι τελευταίες σκηνές του Ρ της Ιλιάδας (587 εξ.). Εισαγωγή Φιλόλογος 62 259 1990
Peter Wülfing: Αρχαία ελληνικά και λατινικά. Διαφοροποίηση στη διδασκαλία και η ευρωπαϊκή συζήτηση για τη δικαίωσή τους. [Εισαγωγικό σημείωμα] Φιλόλογος 31 7 1983
Renata Lavagini – Massimo Perri: Δύο δοκιμές ανάλυσης του καβαφικού ποιήματος Επιθυμίες Φιλόλογος 11-12 210-212 1977