Είστε εδώ

Σαμαρά Ζωή, «Λογοτεχνία/Τεχνολογία», Φιλόλογος, τχ. 89 (Φθινόπωρο 1997), σ. 263-276