Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Απόψεις και απόψεις. Μαθητής τεμνόμενος άτομος», Φιλόλογος, τχ. 89 (Φθινόπωρο 1997), σ. 261