Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1995, τεύχος 82

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η νέα στέγη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας», Φιλόλογος, τχ. 82 (Χειμώνας 1995), σ. 241-242

Μαρωνίτης Δημήτρης Ν., «Εισήγηση εγκανίων», Φιλόλογος, τχ. 82 (Χειμώνας 1995), σ. 245-247

Καζάζης Ιωάννης Ν., «Το ομηρικό και το σερβοκροατικό έπος: Ο κοινός παρονομαστής», Φιλόλογος, τχ. 82 (Χειμώνας 1995), σ. 248-258

Μήττα Δήμητρα, «Ρομαντισμός, ιδεολογία, μυθολογία», Φιλόλογος, τχ. 82 (Χειμώνας 1995), σ. 286-303

Σιβετίδου Αφροδίτη, «Ο χώρος και ο χρόνος φορείς θανάτου στο σύγχρονο δράμα», Φιλόλογος, τχ. 82 (Χειμώνας 1995), σ. 304-316

«Περιεχόμενα του ΙΘ΄ τόμου», Φιλόλογος, τχ. 82 (Χειμώνας 1995), σ. 321-322

«Βιβλία που πήραμε. Περιοδικά», Φιλόλογος, τχ. 82 (Χειμώνας 1995), σ. 323

«Εκδόσεις Αριστοτέλειο Α. Γιαγκόπουλου – Ν. Ξανθόπουλου», Φιλόλογος, τχ. 82 (Χειμώνας 1995), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Εκδόσεις Γρηγόρη», Φιλόλογος, τχ. 82 (Χειμώνας 1995), σ. (οπισθόφυλλο)

«Κεντρική διάθεση του περιοδικού Φιλόλογος Βιβλιοπωλείο Γρηγόρη», Φιλόλογος, τχ. 82 (Χειμώνας 1995), σ. (οπισθόφυλλο)