Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η νέα στέγη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας», Φιλόλογος, τχ. 82 (Χειμώνας 1995), σ. 241-242