Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Συνεργασία Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού, Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Ωνασείου Ιδρύματος», Φιλόλογος, τχ. 82 (Χειμώνας 1995), σ. 243-244