Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. [Σημείωμα για την Α΄ Συνάντηση του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού]», Φιλόλογος, τχ. 82 (Χειμώνας 1995), σ. 244