Είστε εδώ

Μήττα Δήμητρα, «Ρομαντισμός, ιδεολογία, μυθολογία», Φιλόλογος, τχ. 82 (Χειμώνας 1995), σ. 286-303