Είστε εδώ

Κριαράς Εμμανουήλ

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
[Ευχαριστήριο σημείωμα του περιοδικού στον Εμ. Κριαρά για χρηματική δωρέα του προς αυτό] Φιλόλογος 128 318 2007
Απόψεις και απόψεις. Ο νομικός όρος πολιτικός ενάγων Φιλόλογος 89 255 1997
Άρθρα. Εμμανουήλ Κριαράς: Συμφωνία βίου και έργου Φιλόλογος 112 291-296 2003
Βιβλιοπαρουσιάσεις. Εμμανουήλ Κριαρά, Γλωσσοφιλολογικά. Ύστερο Βυζάντιο – Νέος Ελληνισμός, Θεσσαλονίκη 2000, σσ. 767 Φιλόλογος 102 614-615 2000
Βιβλιοπαρουσιάσεις. Εμμανουήλ Κριαρά, Θητεία στη γλώσσα Φιλόλογος 94 481-482 1998
Βιβλιοπαρουσιάσεις. Εμμανουήλ Κριαράς. Επιλογή από το έργο του, εκδ. Ζήτρος, Θεσσαλονίκη, 2000, σσ. 370 Φιλόλογος 109 474-475 2002
Βιβλιοπαρουσιάσεις. Το κίνημα του δημοτικισμού και ο Εμμανουήλ Κριαράς. Εμμ. Κριαράς, 1) Επιλογή από το έργο του. Θεσσαλονίκη, εκδ. Ζήτρος, 2000 2) Πραγματώσεις και όνειρα – Σταθμοί μιας πορείας. Θεσσαλονίκη, εκδ. Ιανός, 2001 Φιλόλογος 104 245-248 2001
Βιβλιοπαρουσιάσεις. Το Λεξικό της δημοτικής. Αναίρεση αντιρρήσεων Φιλόλογος 84 194-197 1996
Βιβλιοπαρουσίαση. Εμμανουήλ Κριαράς, Μεσαιωνικά μελετήματα, Γραμματεία και γλώσσα. Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1988 (τ. Α+Β, σ.σ. ιδ΄+619+599) Φιλόλογος 59 82-83 1990
Βιογραφικό σχεδίασμα Εμμανουήλ Κριαρά Φιλόλογος 123 33-44 2006