Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1987, τεύχος 49

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Ανοιχτή επιστολή», Φιλόλογος, τχ. 49 (Φθινόπωρο 1987), σ. 177-178

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Το ηφαίστειο σε δράση», Φιλόλογος, τχ. 49 (Φθινόπωρο 1987), σ. 178

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Ολίσθημα, λέει ο Φιλόλογος», Φιλόλογος, τχ. 49 (Φθινόπωρο 1987), σ. 178-179

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Νέα, πρόσθετα, ακανθώδη, προβλήματα στην παιδεία του έθνους μας», Φιλόλογος, τχ. 49 (Φθινόπωρο 1987), σ. 179-180

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Κινδυνεύουν να διαψευστούν οι ελπίδες», Φιλόλογος, τχ. 49 (Φθινόπωρο 1987), σ. 180

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Αλίμονο στα κακόμοιρα τα παιδιά», Φιλόλογος, τχ. 49 (Φθινόπωρο 1987), σ. 180

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Δημιουργοί της γλώσσας και του πολιτισμού και όχι μεταπράτες οι νέοι», Φιλόλογος, τχ. 49 (Φθινόπωρο 1987), σ. 180-181

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η προσπάθεια τινάζεται στον αέρα πριν ολοκληρωθεί», Φιλόλογος, τχ. 49 (Φθινόπωρο 1987), σ. 181-182

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Αγνοούνται συστηματικά από την ΕΡΤ οι φιλόλογοι της Θεσσαλονίκης», Φιλόλογος, τχ. 49 (Φθινόπωρο 1987), σ. 182

Μουμτζάκης Αναστάσιος Β., «Το μάθημα και το βιβλίο των αρχαίων ελληνικών στην Α΄ Λυκείου», Φιλόλογος, τχ. 49 (Φθινόπωρο 1987), σ. 183-202

Παπαδόπουλος Ν.Γ., «Αρχαία ελληνικά: Πρωτότυπο και μετάφραση», Φιλόλογος, τχ. 49 (Φθινόπωρο 1987), σ. 210-213

Σαμαρά Ζωή, «Michael Riffaterre: Ο αναγνώστης ως δημιουργός», Φιλόλογος, τχ. 49 (Φθινόπωρο 1987), σ. 214-228

Δεληγιάννη-Κουϊμτζή Βασιλική, «Τα στερεότυπα για τους ρόλους των δύο φύλων στα εγχειρίδια του Δημοτικού Σχολείου Η γλώσσα μου», Φιλόλογος, τχ. 49 (Φθινόπωρο 1987), σ. 229-248

Βελούδης Γιάννης, «Η λεγόμενη γλωσσική πενία», Φιλόλογος, τχ. 49 (Φθινόπωρο 1987), σ. 249-252

«Βιβλία που πήραμε τελευταία», Φιλόλογος, τχ. 49 (Φθινόπωρο 1987), σ. 254-255