Είστε εδώ

Σαμαρά Ζωή, «Michael Riffaterre: Ο αναγνώστης ως δημιουργός», Φιλόλογος, τχ. 49 (Φθινόπωρο 1987), σ. 214-228