Είστε εδώ

Βελούδης Γιάννης, «Η λεγόμενη γλωσσική πενία», Φιλόλογος, τχ. 49 (Φθινόπωρο 1987), σ. 249-252