Είστε εδώ

γλωσσική πενία

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Ανάμεσα σε μας και τους αρχαίους. Η γλώσσα τους γέφυρα ή φραγμός Φιλόλογος 47 68-79 1987
Απόψεις και απόψεις. Αρχαία, αλλά όχι απαρχαιωμένα Φιλόλογος 120 177-181 2005
Απόψεις και απόψεις. Η σιωπή των αμνών Φιλόλογος 104 181-183 2001
Για τη (μετα)γλώσσα των νέων Φιλόλογος 132 207-225 2008
Είναι ολέθριο να γυρίσουμε στα αρχαία (Από συνέντευξή του στην εφημερίδα Έθνος 4-1-87) Φιλόλογος 47 14-15 1987
Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και η επιστροφή των αρχαίων (Ένα χρονικό πληροφόρησης και μια προσπάθεια ερμηνείας) Φιλόλογος 47 43-67 1987
Η λεγόμενη γλωσσική πενία Φιλόλογος 49 249-252 1987
Θέσεις και σημειώματα. Τα ύστερα και τα πρωθύστερα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ήτοι το ανεπαρκές ερωτηματολόγιο και η γλωσσική επάρκεια των μαθητών Φιλόλογος 115 3-6 2004
Θέσεις του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ. σχετικά με το θέμα: Η γλώσσα και η παιδεία μας σήμερα Φιλόλογος 47 11-13 1987
Μπορούμε να μιλάμε για γλωσσική πενία και υποβάθμιση; Φιλόλογος 47 29-34 1987