Είστε εδώ

Λόππα-Γκουνταρούλη Ελένη

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Φιλόλογος Λόππα-Γκουνταρούλη Ελένη, Μπολέτσης Στέφανος Ειδική βιβλιογραφία για τα Κ.Ν.Λ. του Λυκείου [Α΄ Λυκείου: Περίοδοι Α-Β (10ος αιών.-1669)] 39 32-43 1985
Φιλόλογος Λόππα-Γκουνταρούλη Ελένη, Μπολέτσης Στέφανος Ειδική βιβλιογραφία για τα Κ.Ν.Λ. του Λυκείου [Α΄ Λυκείου: Περίοδος Γ (1669-1830)] 41 205-218 1985
Φιλόλογος Λόππα-Γκουνταρούλη Ελένη, Μπολέτσης Στέφανος Ειδική βιβλιογραφία για τα Κ.Ν.Λ. του Λυκείου [Α΄ Λυκείου: Μέρος Β΄, Σύγχρονη Λογοτεχνία (Ποίηση)] 42 314-324 1985
Φιλόλογος Λόππα-Γκουνταρούλη Ελένη Βιογραφικά είδη 53 205-214 1988
Φιλόλογος Τσολάκης Χρίστος Λ., Αδαλόγλου Κυριακή, Αυδή Άβρα, Λόππα-Γκουνταρούλη Ελένη, Τάνης Διονύσιος Ορ. Η διδασκαλία του βιβλίου Έκφραση-Έκθεση, τ. Α΄, Β΄ στην Α΄ και Β΄ Λυκείου 59 14-20 1990
Φιλόλογος Λόππα-Γκουνταρούλη Ελένη Το μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας σε ένα διεθνές σχολείο 83 47-63 1996