Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1979, τεύχος 18

Σύλλογος Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Σημειώματα. Η βράβευση του Οδυσσέα Ελύτη και η σημασία της», Φιλόλογος, τχ. 18 (Δεκέμβριος 1979), σ. 197

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Ψυχάρης», Φιλόλογος, τχ. 18 (Ιανουάριος 1979), σ. 198

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. 1979: Έτος Αριστοτέλη Βαλαωρίτη», Φιλόλογος, τχ. 18 (Δεκέμβριος 1979), σ. 198-199

Σπυρόπουλος Ηλίας Σ., «Η αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στο Λύκειο», Φιλόλογος, τχ. 18 (Δεκέμβριος 1979), σ. 210-228

Παπαναούμ-Τζίκα Ζωή, «Θεωρία του ρόλου και κοινωνικοποίηση», Φιλόλογος, τχ. 18 (Δεκέμβριος 1979), σ. 229-244

Στέφος Αναστάσιος, «Γ. Σεφέρη: Επί ασπαλάθων…. Ερμηνευτική προσέγγιση του ποιήματος», Φιλόλογος, τχ. 18 (Δεκέμβριος 1979), σ. 245-253

«Περιεχόμενα Β΄ τόμου (Τεύχη 6-7)», Φιλόλογος, τχ. 18 (Δεκέμβριος 1979), σ. 254

«Περιεχόμενα Γ΄ τόμου (Τεύχη 8-14)», Φιλόλογος, τχ. 18 (Δεκέμβριος 1979), σ. 255-256

«Μ. Κοτζιά & Σια. Βιβλία-δίσκοι-χαρτικά», Φιλόλογος, τχ. 18 (Δεκέμβριος 1979), σ. 257

«Εκδόσεις Κωνσταντινίδη Βιβλιοπωλείο», Φιλόλογος, τχ. 18 (Δεκέμβριος 1979), σ. 260

«Gutenberg», Φιλόλογος, τχ. 18 (Δεκέμβριος 1979), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Αφιέρωμα στον καθηγητή Λίνο Πολίτη με συνεργασίες μαθητών του», Φιλόλογος, τχ. 18 (Δεκέμβριος 1979), σ. (οπισθόφυλλο)