Είστε εδώ

Σπυρόπουλος Ηλίας Σ., «Η αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στο Λύκειο», Φιλόλογος, τχ. 18 (Δεκέμβριος 1979), σ. 210-228