Είστε εδώ

Στέφος Αναστάσιος, «Γ. Σεφέρη: Επί ασπαλάθων…. Ερμηνευτική προσέγγιση του ποιήματος», Φιλόλογος, τχ. 18 (Δεκέμβριος 1979), σ. 245-253