Είστε εδώ

Μπέσπαρης Πέτρος, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Φλώρινα. Μια πόλη στη λογοτεχνία», Εταιρία, τχ. 38-39 (Δεκέμβριος 2004), σ. 103-104