Είστε εδώ

Βαμβακίδου Ιφιγένεια, «Βιβλιοκρισία. Πάνος Σουλιώτης: Ποιήματα», Εταιρία, τχ. 38-39 (Δεκέμβριος 2004), σ. 105-110