Είστε εδώ

Μπέσσας Τάκης, «Φλώρινα της ομορφιάς», Εταιρία, τχ. 38-39 (Δεκέμβριος 2004), σ. 101-102