Είστε εδώ

Κορτσάρης Αλέκος, «Η Γεωργία», Εταιρία, τχ. 33 (Δεκέμβριος 1999), σ. 38-40