Είστε εδώ

«Οι μέρες που φεύγουν», Εταιρία, τχ. 33 (Δεκέμβριος 1999), σ. 37