Είστε εδώ

Νεδελκόπουλος Αντώνης Π., «Εξομολόγηση», Εταιρία, τχ. 33 (Δεκέμβριος 1999), σ. 41-42