Είστε εδώ

Μπέσπαρης Πέτρος, «Άτιτλο», Εταιρία, τχ. 33 (Δεκέμβριος 1999), σ. 36