Είστε εδώ

Καραμπατάκη Ντίνα, «[Ο Στερίκας Κούλης δε ζει πια]», Εταιρία, τχ. 24-25 (Δεκέμβριος 1996), σ. 73