Είστε εδώ

Κάπος Χρήστος Ν., «Η ξενητιά του αγρότη», Εταιρία, τχ. 20-21 (Αύγουστος 1995), σ. 256-260