Είστε εδώ

Κάπος Χρήστος Ν., «Αρραβώνας στο χωριό», Εταιρία, τχ. 20-21 (Αύγουστος 1995), σ. 253-255