Είστε εδώ

«Γιώργος Ι. Μεγαλομάστορας», Εταιρία, τχ. 20-21 (Αύγουστος 1995), σ. 262-262